Våra tjänster

TjänsterEtt företag har en livscykel. Det föds, växer, mognar och blir äldre. Det måste utvecklas och anpassa sig till ändrade förutsättningar.

Under vissa faser behövs stöd och rådgivning. Toreme Management AB är din affärskonsult för stöd och rådgivning oavsett om det gäller etablering, planerad tillväxt i Sverige eller utomlands eller någon specifik utmaning. Vi är din partner i alla situationer.

Vi hjälper alla företag att hitta de optimala lösningarna på olika frågeställningar och lyfter företaget till nästa nivå.

Tjänsteutbudet omfattar den skandinaviska och centraleuropeiska regionen med fokus på Sverige och Tyskland.