Om Toreme

Toreme etablerades för att utveckla nya affärsidéer och lösningar inom finansbranschen, human resource management, hälso- och vårdbranschen.

Fokus på de branscherna resulterar från kärnkompetenserna hos personerna respektive nätverket som står bakom Toreme. Genom olika blandningar av specialkunskap utvecklas  vinstgivande koncept för att optimera tillväxten och lönsamheten av näringslivet och för att förbättra välbefinnandet av medarbetare. 

Toreme är involverad i följande projekt:

– Svenskfactoring: En oberoende marknadsplats och informationskälla om fakturafinansiering: www.svenskfactoring.se

– Transployer (utvecklingsstadium): Ett företag och projekt för att förbättra arbetsglädje och kombinera jobbsökande, arbetsmotivation/- inspiration och employer branding med varandra: www.transployer.se